Szczegóły Zamówienia Publicznego

Opracowanie wycen wartości udziałów spółek w celu ich wniesienia do tworzonego holdingu spółek miejskich

Data ogłoszenia: 2019-07-11
Termin składania ofert 2019-07-24
Status trwa
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wycen wartości udziałów następujących spółek:
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
2) Geotermia Grudziądz Sp. z o.o.
3) Miejski Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.;
4) Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
z uwzględnieniem celu wniesienia/sprzedaży tych udziałów do Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego lub innej gminnej
osoby prawnej o podobnych charakterze i przeznaczeniu:
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny każdej z w/w spółek, co najmniej według następujących metod:
1) zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF);
2) majątkowej - skorygowanych aktywów netto.
3. Wyceny powinny być sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
nazwa pliku rozmiar data publikacji
OGŁOSZENIE.pdf 3.5MB 2019-07-11 15:14
Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia.rtf 0.4MB 2019-07-11 15:15
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - wycena spółek.doc 93.0KB 2019-07-11 15:15
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 20.5KB 2019-07-11 15:15
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 22.3KB 2019-07-11 15:15
Załacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług.doc 92.5KB 2019-07-11 15:15
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy wycena udziałów spółki.docx 36.4KB 2019-07-11 15:15
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc 88.5KB 2019-07-11 15:15
Zmiana SIWZ.pdf 0.4MB 2019-07-18 15:00
Zmiana OGŁOSZENIA.pdf 0.4MB 2019-07-18 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIANA.rtf 0.4MB 2019-07-18 15:00
Odpowiedzi na pytania udzielone przez GPP Sp. z o.o.pdf 0.5MB 2019-07-18 15:00
Odpowiedzi na pytania udzielone przez MPGN Sp. z o.o.pdf 0.5MB 2019-07-18 15:00
Odpowiedzi na pytania udzielone przez MZK Sp. z o.o.pdf 0.5MB 2019-07-18 15:00
Zestawienie nr 1 MZK -Ilości środków trwałych.xlsx 10.0KB 2019-07-18 15:00
Zestawienie nr 2 MZK - Lokalizacja środków trwałych.xlsx 9.7KB 2019-07-18 15:00
Zestawinie nr 3 MZK - Wielkość sprzedaży.xlsx 9.3KB 2019-07-18 15:00
Lista pytań.pdf 0.4MB 2019-07-18 15:00
Odpowiedzi na pytania udzielone przez Geotermia Grudziądz Sp. z o.o.pdf 0.5MB 2019-07-18 15:00
Odpowiedzi na pytania c.d.pdf 0.5MB 2019-07-22 08:16
Informacje z otwarcia ofert.pdf 0.3MB 2019-07-24 13:29
Zawiadomienie o wyborze najkoszystniejszj oferty.pdf 0.6MB 2019-08-12 15:06
opublikował: GPP GPP | data: 2019-07-11 15:11:06
modyfikował: GPP GPP | data: 2019-07-18 14:57:45

Stronę wyświetlono: 767 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP