Szczegóły Zamówienia Publicznego

Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A.

Data ogłoszenia: 2020-06-26
Termin składania ofert 2020-07-07
Status trwa
nazwa pliku rozmiar data publikacji
Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc 89.5KB 2020-06-26 14:56
SIWZ - Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A..rtf 0.5MB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 1 do SIWZ - Funkcjonalność Oprogramowania.xlsx 52.7KB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty.doc 84.0KB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 3 do SIWZ - Warunki świadczenia Asysty.docx 40.9KB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 4 do SIWZ - Warunki Gwaracji.docx 46.9KB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis obecnie używanych systemów.docx 41.1KB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.docx 46.6KB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 24.2KB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 21.6KB 2020-06-26 14:56
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 93.5KB 2020-06-26 14:56
OGŁOSZENIE.pdf 4.2MB 2020-06-26 14:56
Informacje z otwarcia ofert.pdf 242.2KB 2020-07-07 15:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 0.3MB 2020-07-22 08:05
opublikował: GPP GPP | data: 2020-06-26 14:53:24
modyfikował: GPP GPP | data: 2020-06-26 14:53:32

Stronę wyświetlono: 175 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP