Szczegóły Zamówienia Publicznego

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o.

Data ogłoszenia: 2020-07-15
Termin składania ofert 2020-07-27
Status trwa
nazwa pliku rozmiar data publikacji
OGŁOSZENIE.pdf 4.3MB 2020-07-15 09:16
SIWZ - Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o..rtf 0.5MB 2020-07-15 09:16
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 94.5KB 2020-07-15 09:16
Załącznik nr 1a - Wykaz telefonów.xlsx 23.3KB 2020-07-15 09:16
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 22.0KB 2020-07-15 09:16
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 24.4KB 2020-07-15 09:16
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc 102.5KB 2020-07-15 09:16
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.doc 94.0KB 2020-07-15 09:16
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc 89.0KB 2020-07-15 09:16
Odpowiedzi na pytania.pdf 2.0MB 2020-07-21 14:58
Zmiana Ogłoszenia.pdf 197.2KB 2020-07-21 14:58
Zmiana SIWZ.pdf 0.3MB 2020-07-21 14:58
SIWZ - Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. - ZMIANA.rtf 0.5MB 2020-07-21 14:58
Informacje z otwarcia ofert.pdf 158.3KB 2020-07-27 15:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 0.3MB 2020-08-03 09:25
opublikował: GPP GPP | data: 2020-07-15 09:13:44
modyfikował: GPP GPP | data: 2020-07-22 07:52:59

Stronę wyświetlono: 232 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP