Szczegóły Zamówienia Publicznego

Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017

Data ogłoszenia: 2015-07-23
Termin składania ofert 2015-09-03
Status zakończone
Grudziądzki Park Przemysłowy z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących zamawiających:
1) Gmina Gruta, siedziba władz Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno,
2) Gmina-Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,
3) Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2, 86-300 Grudziądz,
4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SARA” Sp. J., ul. Chełmińska 105, 86-300 Grudziądz.
zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej zgodnie z art.42 ust.1 ustawy PZP, czyli od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.
nazwa pliku rozmiar data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu wysłane do DZUUE.pdf 77.4KB 2015-07-23 21:39
2015-OJS143-263659-pl opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf 164.8KB 2015-07-28 18:39
SIWZ - Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017.doc 209.0KB 2015-07-28 18:39
1. Wykaz punktów poboru lokali i obiektów.pdf 0.5MB 2015-07-28 18:44
1a. Oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, przepompownia wód deszczowych z pasa drogowego.pdf 0.5MB 2015-07-28 18:44
2. Formularz oferty.doc 86.5KB 2015-07-28 18:44
2a. Arkusz wyceny.pdf 216.9KB 2015-07-28 18:44
3.-6. Załączniki.doc 72.0KB 2015-07-28 18:44
7. Pełnomocnictwo.doc 37.0KB 2015-07-28 18:44
8. Umowa Generalna.doc 48.5KB 2015-07-28 18:44
9. Umowa sprzedaży energii elektrycznej.doc 165.5KB 2015-07-28 18:44
Odpowiedzi na pytania 1.pdf 0.6MB 2015-08-03 14:36
Odpowiedzi na pytania 2.pdf 2.7MB 2015-08-06 08:38
1. Poprawiony Wykaz punktów poboru lokali i obiektów.pdf 0.5MB 2015-08-06 08:42
zmiana SIWZ.pdf 213.3KB 2015-08-10 13:52
SIWZ - Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 (zmiana).doc 208.0KB 2015-08-10 13:52
9. Umowa sprzedaży energii elektrycznej (zmiana).doc 165.5KB 2015-08-14 12:05
8. Umowa Generalna (zmiana).doc 48.5KB 2015-08-14 12:05
Odpowiedzi na pytania 3.pdf 1.2MB 2015-08-14 12:05
zmiana SIWZ z dnia 14.08.2015.pdf 0.3MB 2015-08-14 12:05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 0.8MB 2015-09-11 14:57
opublikował: Dawid Gus | data: 2015-07-23 21:21:08
modyfikował: GPP GPP | data: 2015-09-11 15:22:11

Stronę wyświetlono: 1748 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP