Szczegóły Zamówienia Publicznego

Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2017 roku

Data ogłoszenia: 2016-12-27
Termin składania ofert 2017-01-11
Status trwa
nazwa pliku rozmiar data publikacji
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc 88.0KB 2016-12-27 15:37
SIWZ - Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2017 roku.pdf 0.5MB 2016-12-27 15:37
Załacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 91.5KB 2016-12-27 15:37
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc 87.5KB 2016-12-27 15:37
Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy.xls 142.0KB 2016-12-27 15:37
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 23.2KB 2016-12-27 15:37
Załącznik nr 2 do Umowy OPEC.docx 14.1KB 2016-12-27 15:37
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 25.5KB 2016-12-27 15:37
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy JEDNOSTKI.doc 56.5KB 2016-12-27 15:37
Załącznik nr 5a do SIWZ - Projekt umowy OPEC.doc 94.0KB 2016-12-27 15:37
OGŁOSZENIE.pdf 4.6MB 2016-12-28 07:28
Odpowiedź na pytania 05.01.2017..pdf 0.3MB 2017-01-05 14:00
Zmiana SIWZ_1 05.01.2017.pdf 0.4MB 2017-01-05 14:01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP nr 3308 - 2017 z dnia 2017-01-05.pdf 246.1KB 2017-01-05 14:01
Informacje z otwarcia ofert.pdf 0.3MB 2017-01-12 08:41
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 0.5MB 2017-01-24 10:31
opublikował: Dawid Gus | data: 2016-12-27 15:36:20
modyfikował: GPP GPP | data: 2017-01-05 14:05:23

Stronę wyświetlono: 1339 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP