Szczegóły Zamówienia Publicznego

Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku

Data ogłoszenia: 2017-11-15
Termin składania ofert 2017-11-24
Status trwa
nazwa pliku rozmiar data publikacji
SIWZ - Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku.pdf 0.5MB 2017-11-15 13:07
Załacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 91.5KB 2017-11-15 13:07
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc 87.5KB 2017-11-15 13:07
Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy.xls 147.5KB 2017-11-15 13:07
Załącznik nr 2 do Projektu Umowy OPEC.docx 14.2KB 2017-11-15 13:07
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 23.2KB 2017-11-15 13:07
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 25.6KB 2017-11-15 13:07
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy JEDNOSTKI.doc 55.5KB 2017-11-15 13:07
Załącznik nr 5a do SIWZ - Projekt Umowy - OPEC.doc 94.5KB 2017-11-15 13:07
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc 88.0KB 2017-11-15 13:07
OGŁOSZENIE.pdf 6.7MB 2017-11-15 13:13
ZMIANA SIWZ.pdf 0.3MB 2017-11-20 11:34
Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - ZMIANA.xls 147.5KB 2017-11-20 11:34
Informacje z otwarcia ofert.pdf 0.3MB 2017-11-24 13:15
Zawiadomienie o wyborze najkoszystniejszj oferty.pdf 0.3MB 2017-12-08 13:27
opublikował: GPP GPP | data: 2017-11-15 13:06:53
modyfikował: GPP GPP | data: 2017-11-20 11:35:10

Stronę wyświetlono: 757 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP