Szczegóły Zamówienia Publicznego

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku

Data ogłoszenia: 2017-12-01
Termin składania ofert 2017-12-12
Status trwa
nazwa pliku rozmiar data publikacji
OGŁOSZENIE.pdf 6.4MB 2017-12-01 11:47
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc 87.5KB 2017-12-01 11:47
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.doc 75.0KB 2017-12-01 11:47
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 25.6KB 2017-12-01 11:47
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 23.2KB 2017-12-01 11:47
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy.xls 0.3MB 2017-12-01 11:47
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc 88.5KB 2017-12-01 11:47
Załacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 91.5KB 2017-12-01 11:47
SIWZ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku.rtf 0.5MB 2017-12-01 11:47
ZMIANA SIWZ.pdf 220.9KB 2017-12-07 12:46
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy - ZMIANA.xls 0.3MB 2017-12-07 12:46
Odpowiedź na pytanie.pdf 190.1KB 2017-12-07 12:46
Informacje z otwarcia ofert.pdf 0.3MB 2017-12-13 09:48
Zawiadomienie o wyborze najkoszystniejszj oferty.pdf 0.5MB 2017-12-20 13:22
opublikował: GPP GPP | data: 2017-12-01 11:46:37
modyfikował: GPP GPP | data: 2017-12-01 11:46:45

Stronę wyświetlono: 749 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP