Szczegóły Zamówienia Publicznego

Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 15

Data ogłoszenia: 2018-07-16
Termin składania ofert 2018-07-31
Status trwa
nazwa pliku rozmiar data publikacji
Załączni nr 2a - Kosztorys ofertowy.xlsx 61.0KB 2018-07-16 14:28
Załącznik nr 4 - Projekt umowy SP15.doc 68.5KB 2018-07-16 14:28
SIWZ - Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 15.pdf 4.0MB 2018-07-16 14:28
D.04.03.01.+OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.pdf 68.2KB 2018-07-16 14:28
D.04.04.02+PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.pdf 103.4KB 2018-07-16 14:28
D.05.03.05+NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA.pdf 131.3KB 2018-07-16 14:28
D.05.03.05b+NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA.pdf 125.7KB 2018-07-16 14:28
D.07.01.01+OZNAKOWANIE POZIOME.pdf 101.2KB 2018-07-16 14:28
D.08.01.01+KRAWĘŻNIKI BETONOWE.pdf 73.1KB 2018-07-16 14:28
D.08.02.02+CHODNIKI I ELEMENTY ULIC Z KOSTKI BETONOWEJ.pdf 66.1KB 2018-07-16 14:28
D.09.01.01+ZIELEŃ DROGOWA.pdf 67.2KB 2018-07-16 14:28
Plan zagospodarowania terenu.pdf 184.4KB 2018-07-16 14:28
Przekrój I-I.pdf 81.7KB 2018-07-16 14:28
D.00.00.00++WYMAGANIA OGÓLNE.pdf 167.0KB 2018-07-16 14:28
D.01.01.01a+ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI.pdf 81.3KB 2018-07-16 14:28
D.01.02.04.+ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BOISKA.pdf 54.7KB 2018-07-16 14:28
D.03.02.01a+REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK UZBROJENIA PODZIEMNEGO.pdf 65.4KB 2018-07-16 14:28
D.04.01.01+KORYTO.PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA.pdf 67.0KB 2018-07-16 14:28
Ogłoszenie.pdf 3.4MB 2018-07-16 14:28
Informacje z otwarcia ofert.pdf 0.3MB 2018-08-02 07:56
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 204.5KB 2018-08-21 14:27
opublikował: GPP GPP | data: 2018-07-16 14:10:36
modyfikował: GPP GPP | data: 2018-07-16 14:32:17

Stronę wyświetlono: 688 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP