Szczegóły Zamówienia Publicznego

Składanie ofert na przeprowadzenie kampanii prasowej (opracowanie i publikacja sześciu artykułów sponsorowanych) dla projektu pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu RPO WK-P na lata 2007-2013

Data ogłoszenia: 2013-03-13
Termin składania ofert 2013-03-15
Status zakończone
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kampanii prasowej (opracowanie i publikacja sześciu artykułów sponsorowanych) dla projektu pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu RPO WK-P na lata 2007-2013. Przewidywane efekty kampanii to wypełnienie przestrzeni informacyjnej u potencjalnych odbiorców, zaszczepienie u czytelnika wizji GPP jako interesującego i przyjaznego miejsca oraz pokazanie pozytywnych efektów kooperacji: samorząd- biznes.

Tematy artykułów:

1) GPP jako dobre miejsce dla Ciebie

2) Może ktoś z GPP będzie twoim kooperantem

3) Jak chcesz zaistnieć w skali międzynarodowej skorzystaj z kontaktów GPP

4) GPP to skuteczna recepta na rewitalizację obiektów poprzemysłowych

5) GPP to forma budowania więzi pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem

6) GPP współpracuje z uczelniami technicznymi

Miejsce publikacji:

1) Prasa lokalna; publikacja dwóch artykułów sponsorowanych w Gazecie Pomorskiej na lokalnych grudziądzkich stronach redakcyjnych, w kolorze, wydanie magazynowe (piątek). Powierzchnia 1/4 strony (24 moduły podstawowe; szerokość 126 mm, wysokość 173 mm).

2) Prasa fachowa (biznesowa, ekonomiczna); publikacja dwóch artykułów sponsorowanych w Dzienniku Gazeta Prawna. Powierzchnia 1/6 strony (8 modułów podstawowych, szerokość 81 mm, wysokość 184 mm)

3) Prasa ogólnopolska; publikacja dwóch artykułów sponsorowanych w Gazecie Wyborczej na stronach ogłoszeniowych w kolorze w wydaniach codziennych. Powierzchnia 1/5 strony (6 modułów podstawowych, szerokość 81 mm, wysokość 163 mm)

Termin realizacji: od podpisania umowy do października 2013 r.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Oferty należy składać do dnia 15.03.2013 r. godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu
nazwa pliku rozmiar data publikacji
Zaproszenie do składania ofert.pdf 65.9KB 2014-12-30 11:53
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00

Stronę wyświetlono: 480 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP