Informacje podstawowe

      Grudziądzki Park Przemysłowy został powołany do życia w grudniu 2004 roku na mocy porozumienia Gminy - Miasta Grudziądz, Gminy Grudziądz, Starostwa Grudziądzkiego oraz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

      Spółka powołana do zarządzania Parkiem została wpisana do Krajowego Rejestru Spółek w lutym 2005 roku. 

      W maju 2005 roku Spółka złożyła do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wniosek o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 projektu w ramach działania 1.3:
Tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Projekt ten przewidywał uzbrojenie terenów niezabudowanych będących własnością GPP Sp. z o.o. oraz wykupienie z rąk syndyka masy upadłościowej Stomil Grudziądz dwóch, do tej pory dzierżawionych, hal i przeprowadzenie w nich kapitalnego remontu.

      We wrześniu 2005 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu inwestycyjnego, który zakończył się w czerwcu 2008 roku.


Głównym celem utworzenia Grudziądzkiego Parku Przemysłowego jest uatrakcyjnienie terenów przemysłowych i w konsekwencji wzrost zatrudnienia w przemyśle
Celami strategicznymi są również:

  • pozyskanie kapitału zewnętrznego,
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wzrost konkurencyjności inwestycyjnej regionu grudziądzkiego,
  • rozbudowa nowoczesnego uzbrojenia na terenie GPP Sp. z o.o.
  • restrukturyzacja terenów po GZPGum "Stomil" S.A.
Pliki do pobrania:
wytworzył: Zbigniew Bartwicki
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00

Stronę wyświetlono: 20711 razy
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP