Kontrole i opinie na ich temat

Rok 2008

Instytucja kontrolująca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu.
Termin kontroli: kwiecień 2008.
Zakres kontroli: Sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Wynik kontroli: Nieprawidłowości w zakresie kontrolowanym nie stwierdzono.

Instytucja kontrolująca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu
Termin kontroli: czerwiec, lipiec 2008
Zakres kontroli: Sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Wynik kontroli: Nieprawidłowości w zakresie kontrolowanym nie stwierdzono.

Instytucja kontrolująca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Termin kontroli: wrzesień 2008
Zakres kontroli: kontrola na zakończenie projektu. Sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu: wnioski o płatność pośrednią, wniosku o płatność końcową, sprawozdanie końcowe. Sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego i efektów projektu. Weryfikacja dokumentów na miejscu realizacji projektu.
Wynik kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych brak.


Rok 2010

Instytucja kontrolująca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu
Termin kontroli: sierpień 2010
Zakres kontroli: Sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Wynik kontroli: Nieprawidłowści w zakresie kontrolowanym nie stwierdzono.


Instytucja kontrolująca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Termin kontroli: lipiec 2010  
Zakres kontroli:

  • sprawdzenie dokumentacji,
  • zachowanie trwałości efektów projektu,
  • osiągnięcie wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wynik kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych brak.

Rok 2011

Instytucja kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu
Termin kontroli: marzec 2011 
Zakres kontroli:

  • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wpłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń  z tego tytułu,
  • prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe,
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wynik kontroli: Nieprawidłowości w zakresie kontrolowanym nie stwierdzono.


Rok 2012

Rok 2012 brak kontroli instytucji zewnętrznych.


Rok 2013

Instytucja kontrolująca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu
Termin kontroli: luty/ marzec 2013
Zakres kontroli: Sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Wynik kontroli: Nieprawidłowości w zakresie kontrolowanym nie stwierdzono.


Rok 2014

Instytucja kontrolująca:  Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Termin kontroli: styczeń, luty 2014
Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie projektu systemowego Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusze Grantów na Inicjatywy, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wynik kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Rok 2015

Instytucja kontrolująca:  Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Termin kontroli: luty, marzec 2015
Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie realizacji projektu pn. "Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o."
Wynik kontroli: Nieprawidłowości w zakresie kontrolowanym nie stwierdzono.Rok 2016

Instytucja kontrolująca:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Termin kontroli: sierpień 2016
Zakres kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  
Wynik kontroli:
Zakres 1 : Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i do ubezpieczenia zdrowotnego na drukach ZUS ZUA zostało przekazane po terminie. W marcu 2015 roku składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyliczono błędnie.
W pozostałych zakresach kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Pliki do pobrania:
wytworzył: Zbigniew Bartwicki
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00
modyfikował: GPP GPP | data: 2017-10-11 10:06:37

Stronę wyświetlono: 15158 razy
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP