Przetargi

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZANYCH DO UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA RZECZ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ 2018-01-24 2018-03-05
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-12-01 2017-12-12
Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER 2017-11-16 2017-12-04
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-11-15 2017-11-24
Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-10-20 2017-10-31
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2017 rok 2017-10-10 2017-11-30
Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2017-09-29 2017-10-17
Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla członków grupy zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2017-08-30 2017-09-15
Remont dachu budynku i łącznika z salą gimnastyczną w Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu 2017-08-02 2017-08-17
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-07-19 2017-07-31
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych 2017-06-16 2017-07-07
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2017-05-31 2017-06-14
Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2017-04-14 2017-05-25
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2017 roku 2016-12-27 2017-01-11
Dostawę materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2017 roku 2016-12-13 2016-12-22
Świadczenie usług ochrony mienia i osób dla członków Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2016-11-18 2016-11-29
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2016-11-17 2016-11-25
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2016 rok 2016-10-13 2016-11-25
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2016-07-07 2016-07-22
Wykonanie remontu dachu w budynku II LO w Grudziądzu 2016-07-01 2016-07-21
Wykonanie robót budowlanych - wodnej instalacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu 2016-06-28 2016-07-13
Bezgotówkowe, sukcesywne dostawy paliw płynnych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2016-06-20 2016-07-01
Świadczenie usług pocztowych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 2016-05-25 2016-07-18
Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2016 roku 2016-01-26 2016-02-04
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2016 roku 2016-01-25 2016-02-02
Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2015-11-30 2015-12-15
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2015 rok 2015-10-09 2015-11-24
Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 2015-07-23 2015-09-03

Pliki do pobrania:
wytworzył: Zbigniew Bartwicki
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00

Stronę wyświetlono: 69106 razy
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP