Przetargi

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2021 roku 2020-12-29 2021-01-07
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2021 roku 2020-12-15 2020-12-23
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2021 roku 2020-12-10 2020-12-18
Świadczenie usług pocztowych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 2020-12-08 2020-12-16
Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2021 roku 2020-12-03 2020-12-11
Dostawy żywności dla ZPM Bursa Grudziądz w 2021 r. 2020-12-02 2020-12-11
Dostawy różnych asortymentów artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2020-12-02 2020-12-10
Roboty budowlane w I Liceum Ogólnokształcącym 2020-11-10 2020-11-25
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu za rok 2020 2020-09-15 2020-10-30
Bezgotówkowe, sukcesywne dostawy paliw płynnych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2020-08-13 2020-08-21
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu 2020-07-31 2020-08-17
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Grudziądzu w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-27 2020-08-07
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2020-07-15 2020-07-27
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu 2020-06-26 2020-07-13
Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A. 2020-06-26 2020-07-07
Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne w ZPER w Grudziądzu 2019-12-30 2020-01-20
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2020 roku 2019-12-17 2019-12-27
Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp z o o w 2020 roku 2019-12-10 2019-12-19
Dostawy różnych asortymentów artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów Szkolnych przy ZSGH 2019-12-05 2019-12-13
Świadczenie usług pocztowych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 2019-11-22 2019-12-19
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2020 roku 2019-11-21 2019-12-19
Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ZPM BURSA w Grudziądzu 2019-09-27 2019-10-16
Roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 20 2019-09-26 2019-10-11
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu za rok 2019. 2019-09-23 2019-10-25
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla SP5 2019-2020 2019-08-07 2019-08-19
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla SP5 2019-2020 2019-07-19 2019-07-29
Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gastronomik 2019-07-19 2019-08-05
Opracowanie wycen wartości udziałów spółek w celu ich wniesienia do tworzonego holdingu spółek miejskich 2019-07-11 2019-07-24
Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2019-07-05 2019-07-19
Aranżacja i przebudowa wnętrza łazienki w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II w Grudziądzu 2019-07-01 2019-07-17
Świadczenie usług ochrony mienia i osób dla członków Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2019-06-13 2019-07-16
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Sienkiewicza 22 w Grudziądzu 2019-06-04 2019-06-19
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku 2019-01-29 2019-02-11
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku 2018-12-13 2018-12-21
Świadczenie usług pocztowych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 2018-12-12 2018-12-21
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku 2018-12-05 2018-12-21
Świadczenie usług pocztowych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 2018-11-16 2018-11-26
Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku 2018-10-29 2018-11-09
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp z o.o. z siedzibą w Grudziądzu za rok 2018 2018-10-15 2018-11-15
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Grudziądzu w roku szkolnym 2018/2019 2018-10-10 2018-10-19
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Grudziądzu w roku szkolnym 2018/2019 2018-09-11 2018-09-19
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 15 2018-08-22 2018-09-06
Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Grudziądzu 2018-08-01 2018-08-16
Termomodernizacja w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2018-08-01 2018-08-16
Bezgotówkowe, sukcesywne dostawy paliw płynnych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o 2018-07-31 2018-08-09
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 15 2018-07-16 2018-07-31
Renowacja klatki schodowej w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu 2018-07-09 2018-07-24
Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 w Grudziądzu 2018-06-27 2018-07-12
Termomodernizacja w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2018-06-25 2018-07-10
Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER 2018-06-18 2018-07-04
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 15 w Grudziądzu 2018-06-07 2018-06-22
Przebudowa II piętra w budynku hali nr 76 w Grudziądzu przy ul Waryńskiego 32-36 oraz parkingu przy budynku – w trybie zaprojektuj i wybuduj 2018-05-04 2018-09-06
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZANYCH DO UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA RZECZ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ 2018-01-24 2018-03-05
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-12-01 2017-12-12
Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER 2017-11-16 2017-12-04
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-11-15 2017-11-24
Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-10-20 2017-10-31
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2017 rok 2017-10-10 2017-11-30
Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2017-09-29 2017-10-17
Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla członków grupy zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2017-08-30 2017-09-15
Remont dachu budynku i łącznika z salą gimnastyczną w Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu 2017-08-02 2017-08-17
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-07-19 2017-07-31
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych 2017-06-16 2017-07-07
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2017-05-31 2017-06-14
Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2017-04-14 2017-05-25
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2017 roku 2016-12-27 2017-01-11
Dostawę materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2017 roku 2016-12-13 2016-12-22
Świadczenie usług ochrony mienia i osób dla członków Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2016-11-18 2016-11-29
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2016-11-17 2016-11-25
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2016 rok 2016-10-13 2016-11-25
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2016-07-07 2016-07-22
Wykonanie remontu dachu w budynku II LO w Grudziądzu 2016-07-01 2016-07-21
Wykonanie robót budowlanych - wodnej instalacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu 2016-06-28 2016-07-13
Bezgotówkowe, sukcesywne dostawy paliw płynnych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2016-06-20 2016-07-01
Świadczenie usług pocztowych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 2016-05-25 2016-07-18
Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2016 roku 2016-01-26 2016-02-04
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2016 roku 2016-01-25 2016-02-02
Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2015-11-30 2015-12-15
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2015 rok 2015-10-09 2015-11-24
Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 2015-07-23 2015-09-03

Pliki do pobrania:
wytworzył: Zbigniew Bartwicki
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00

Stronę wyświetlono: 167833 razy
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP