Archiwum przetargów

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów reklamowych 2015-06-19 2015-06-29
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów reklamowych 2015-06-09 2015-06-17
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wsparcie procesu opracowania „Strategii rozwoju Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego” 2015-03-18 2015-03-26
Oferty na badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o za 2008 rok 2014-11-02 2008-11-14
zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania - zakup i montaż transformatora olejowego 2014-09-30 2014-10-06
Składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2014 rok 2014-09-23 2014-11-25
ofert na wykonanie zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie kondygnacji drugiego piętra hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości GPP z dobudowaniem zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy towarowo-osobowej. 2014-07-28 2014-08-04
przetarg na przebudowę kondygnacji drugiego piętra hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości GPP z dobudowaniem zewnętrznego szybu windowego oraz dostawą i montażem windy towarowo-osobowej 2014-07-28 2014-08-08
przetarg na przebudowę kondygnacji drugiego piętra hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości GPP z dobudowaniem zewnętrznego szybu windowego oraz dostawą i montażem windy towarowo-osobowej 2014-07-21 2014-08-08
przetarg na dostawę serwerów i zestawów komputerowych dla potrzeb grupy zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ul Waryńskiego 32-36 2013-11-23 2013-12-02
przetarg na dostawę serwera i sprzętu komputerowego dla potrzeb grupy zakupowej 2013-11-12 2013-11-20
składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 2013-11-08 2013-11-19
przetarg na dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla potrzeb grupy zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. 2013-10-14 2013-10-23
oferty na dostawę materiałów reklamowych 2013-08-05 2013-08-09
przetarg na opracowanie polityki zakupowej dla grupy zakupowej oraz dostawa, instalacja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy zakupowe - platformy zakupowej 2013-06-24 2013-07-03
przetarg na dostawę wyposażenia inkubatora przedsiębiorczości część II 2013-05-11 2013-05-20
przetarg ograniczony na przebudowę (adaptacja) pomieszczeń hali produkcyjno-magazynowej nr 76 na pomieszczenia biurowo socjalne przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu 2013-04-30 2013-05-08
przetarg na zakup specjalistycznych usług doradczych na rzecz Grudziądzkiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. - etyka w biznesie, psychologia biznesu 2013-04-03 2013-04-12
Oferty na dostawę sprzętu AGD w postaci lodówki wolnostojącej 2013-03-29 2013-04-02
Przetarg na dostawę wyposażenia inkubatora przedsiębiorczości część II. 2013-03-28 2013-04-05
Składanie ofert na przeprowadzenie kampanii prasowej (opracowanie i publikacja sześciu artykułów sponsorowanych) dla projektu pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu RPO WK-P na lata 2007-2013 2013-03-13 2013-03-15
Przetarg na zakup specjalistycznych usług doradczych na rzecz Grudziądzkiego Parku przemysłowego sp. z o.o. 2013-02-19 2013-03-04
Przetarg na dostawę wyposażenia sali szkoleniowej – osprzęt serwerowo-sieciowy oraz instalacja sieci komputerowej 2013-02-02 0000-00-00
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją paliw 2012-12-04 2012-12-17
Oferta na badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2012 rok 2012-11-08 2012-11-20
Przetarg na dostawę z montażem nowych urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Grudziądzkiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 2012-09-17 2012-09-26
Dostawa z montażem nowych urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Grudziądzkiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 w postaci dwóch central klimatyzacyjnych 2012-08-01 2012-08-09
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości 2011-12-20 2012-01-16
Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2011 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki 2011-11-13 2011-12-05
KONKURS OFERT - BADANIE BILANSU 2010-11-29 2010-12-14
Przetarg na wykonanie posadzek oraz prace tynkarsko-malarskie w hali przemysłowej (I i II kondygnacja + łącznik) 2010-07-16 2010-08-02
Przetarg na dostawę i montaż windy towarowo-osobowej w szybie hali przemysłowej. 2010-03-08 2010-03-22
Przetarg na wykonanie wzmocnienia stropu budynku przemysłowego hala 76 (naprawa uszkodzeń, usuniecie plam oleju ze stropu wykonanie żelbetowej płyty posadzkowej zespolonej z konstrukcją stropu). 2010-01-11 2010-02-01
Przetarg na dostawę i montaż windy towarowo-osobowej w hali przemysłowej - szyb windowy 1.3 2009-11-27 2009-12-14
na badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2009 rok 2009-11-20 2009-11-20
Przebudowa wodociągu na terenie zakładów przemysłowych przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądz 2009-09-18 2009-10-14
Przetarg na: Przebudowę wodociągu na terenie zakładów przemysłowych przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądz 2009-09-18 2009-10-14
Przetarg z dnia 17 marca 2008 roku 2008-03-17 2004-04-08
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg na terenie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2007-07-27 2007-08-20
Przetarg z dnia 2007-03-29 2007-03-29 2007-04-17
Przetarg na wykonanie robót budowlanych w obiektach zlokalizowanych w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 2006-12-28 2007-01-19
Przetarg na wykonanie robót budowlanych w obiektach zlokalizowanych w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 2006-11-20 2006-12-14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2006-07-26 0000-00-00
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 2006-06-27 2006-07-05
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 2006-06-05 2006-06-22
Przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej 2006-04-18 2006-05-04
Przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (adaptacji budynku nr 76 wraz z łącznikiem i budynku nr 95 dla prowadzenia działalności gospodarczej 2006-03-20 2006-04-12

Pliki do pobrania:
wytworzył: Zbigniew Bartwicki
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00

Stronę wyświetlono: 14946 razy
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP