Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników - Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki reprezentowanym przez właścicieli.

Właścicielami Spółki są:

  • OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
  • Gmina Miasto Grudziądz


Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco–kontrolno-doradczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

  • Przewodniczący: Wojciech Stybor (przedstawiciel Gminy – Miasto Grudziądz)
  • Z-ca Przewodniczącego: Joanna Winiarska (przedstawiciel Gminy Miasto Grudziądz)
  • Sekretarz: Bartosz Kowalski

Zarząd - Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powołany przez Radę Nadzorczą. Oświadczenia woli składa samodzielnie Prezes Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Leszek Mrazek

Pliki do pobrania:
wytworzył: Zbigniew Bartwicki
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00
modyfikował: GPP GPP | data: 2021-05-11 07:09:05

Stronę wyświetlono: 40588 razy
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP