Szczegóły Zamówienia Publicznego

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku

Data ogłoszenia: 2019-01-29
Termin składania ofert 2019-02-11
Status trwa
nazwa pliku rozmiar data publikacji
OGŁOSZENIE.pdf 4.9MB 2019-01-29 11:36
SIWZ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku.rtf 0.5MB 2019-01-29 11:36
Załacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 92.0KB 2019-01-29 11:36
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc 90.0KB 2019-01-29 11:36
Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy.xlsx 87.3KB 2019-01-29 11:36
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 23.3KB 2019-01-29 11:36
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 22.2KB 2019-01-29 11:36
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.doc 65.5KB 2019-01-29 11:36
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc 88.5KB 2019-01-29 11:36
Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - ZMIANA.xlsx 86.8KB 2019-02-05 14:37
SIWZ - ZMIANA - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku.rtf 0.5MB 2019-02-05 14:37
Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - ZMIANA 2.xlsx 86.6KB 2019-02-05 14:37
Zmiana SIWZ.pdf 0.3MB 2019-02-05 14:37
Odpowiedź na pytania 1.pdf 0.9MB 2019-02-05 14:37
Odpowiedź na pytania 2.pdf 0.6MB 2019-02-05 14:37
Odpowiedź na pytania 3.pdf 254.3KB 2019-02-05 14:37
Zmiana OGŁOSZENIA.pdf 222.1KB 2019-02-05 14:37
Informacje z otwarcia ofert.pdf 0.3MB 2019-02-11 10:31
Zawiadomienie o wyborze najkoszystniejszj oferty.pdf 0.5MB 2019-02-21 12:31
opublikował: GPP GPP | data: 2019-01-29 11:13:36
modyfikował: GPP GPP | data: 2019-02-05 14:38:21

Stronę wyświetlono: 632 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP