Szczegóły Zamówienia Publicznego

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZANYCH DO UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA RZECZ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ

Data ogłoszenia: 2018-01-24
Termin składania ofert 2018-03-05
Status trwa
nazwa pliku rozmiar data publikacji
Załącznik do umowy - przedmiot zamówienia.docx 67.7KB 2018-01-24 13:12
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 51.0KB 2018-01-24 13:12
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx 91.4KB 2018-01-24 13:12
Załącznik nr 3 - Umowa odbieranie odpadów.doc 105.5KB 2018-01-24 13:12
Załącznik nr 4 - JEDZ.docx 58.1KB 2018-01-24 13:12
Ilość odebranych odpadów zał. nr 4a do OPZ.xlsx 25.1KB 2018-01-24 13:12
Informacja w zakresie pojemników i opróżniania dla nieruchomości zał. nr 7 do OPZ.xlsx 16.4KB 2018-01-24 13:12
Liczba ludności 2010-2017 zał. nr 5 do OPZ.xlsx 12.0KB 2018-01-24 13:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf 148.3KB 2018-01-24 13:12
Podział na sektory zał. nr 1 do OPZ.pdf 0.8MB 2018-01-24 13:12
Pojemniki Igloo zał. nr 12 do OPZ.xlsx 13.9KB 2018-01-24 13:12
Pojemniki Stockholm zał. nr 13 do OPZ.xlsx 13.0KB 2018-01-24 13:12
Poziomy recyklingu, ponowne użycie i odzysk zał. nr 4b do OPZ.docx 15.3KB 2018-01-24 13:12
Regulamin zał. nr 2 do OPZ.pdf 177.4KB 2018-01-24 13:12
Rodzaje nieruchomości niezamieszkałych do odbierania odpadów zał. nr 3a do OPZ.pdf 144.1KB 2018-01-24 13:12
SIWZ - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów.pdf 0.6MB 2018-01-24 13:12
Szacunkowa ilość odpadów zał. nr 4 do OPZ.xlsx 13.8KB 2018-01-24 13:12
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług zał. nr 3 do OPZ .pdf 165.3KB 2018-01-24 13:12
Umowa powierzenia - ochrona danych osobowych zał. nr 8 do OPZ.docx 19.9KB 2018-01-24 13:12
Wykaz gospodarstw domowych nieruchomości zamieszkałe w sektorach zał. nr 6 do OPZ.xlsx 205.3KB 2018-01-24 13:12
Wykaz nieruchomości niezamieszkałe zał. nr 6b do OPZ.xlsx 16.0KB 2018-01-24 13:12
Wykaz nieruchomości niezamieszkałych przy części zamieszkałej zał. nr 6a do OPZ.xlsx 25.1KB 2018-01-24 13:12
Wykaz pojazdów do realizacji zadania zał. nr 9 do OPZ.xlsx 87.2KB 2018-01-24 13:12
Wzory dodatkowych graficznych oznaczeń załącznik nr 11 do OPZ.docx 1.7MB 2018-01-24 13:12
Wzory i wymiary oznaczeń pojemników zał. nr 10 do OPZ.docx 14.3KB 2018-01-24 13:12
Wzór harmonogramu dla właścicieli nieruchomości zał.14 do OPZ.xls 60.5KB 2018-01-24 13:12
Wzór harmonogramu na stronę zał. nr 15 do OPZ.xls 50.0KB 2018-01-24 13:12
Wzór informacji o braku realizacji usług zał. nr 9a do OPZ.docx 13.6KB 2018-01-24 13:12
Wzór informacji o braku segregacji załącznik nr 16 do OPZ.docx 99.9KB 2018-01-24 13:12
Wzór sprawozdania z wykonanej usługi zał. nr 17 do OPZ.xls 41.5KB 2018-01-24 13:12
SIWZ - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów - ZMIANA.pdf 0.6MB 2018-02-14 14:26
ZMIANA SIWZ.pdf 0.3MB 2018-02-14 14:26
Odpowiedź na pytania 3.pdf 0.4MB 2018-02-20 11:11
Odpowiedź na pytania 1.pdf 0.5MB 2018-02-20 11:11
Odpowiedź na pytania 2.pdf 0.3MB 2018-02-20 11:11
Informacje z otwarcia ofert.pdf 0.5MB 2018-03-05 13:16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 0.5MB 2018-03-19 14:26
opublikował: GPP GPP | data: 2018-01-24 13:07:37
modyfikował: GPP GPP | data: 2018-01-24 13:28:13

Stronę wyświetlono: 1594 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP