Szczegóły Zamówienia Publicznego

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych

Data ogłoszenia: 2017-06-16
Termin składania ofert 2017-07-07
Status zakończone
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.4 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020

KONKURS Nr RPKP 01.04.03-IZ.00-04-101/17


W dniu 20.06.2017 r. anulowano ogłoszenie
nazwa pliku rozmiar data publikacji
ogłoszenie nabor partnera.pdf 1.9MB 2017-06-19 09:23
opublikował: Dawid Gus | data: 2017-06-16 11:03:52
modyfikował: GPP GPP | data: 2017-06-20 13:10:25

Stronę wyświetlono: 980 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP